Контрол на качеството

Сурови материали

Всички суровини на нашата компания са от райони за производство на не-ГМ соя в Хейлундзян, Китай.Ние редовно ще тестваме суровините и ще имаме съответните стандарти за качество.

xcom

xcom

Производствен процес

Uniwell разполага с пълни стандарти за производствена дейност, строг надзор на производствения процес, стандартизиран цех за извличане на растения и чиста зона от клас 100 000.

Тест за качество

Стая за проверка на качеството, стая за микробно тестване клас 10 000.Тестване на проби за всяка партида продукти, стриктно наблюдение и контрол на всеки един от продуктовите индикатори, за да се гарантира качество и безопасност на продукта.

xcom